Strzelnica obrony bliskiej w polskiej fortyfikacji stałej

Opracował: Franz Aufmann
Fot. 02. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony wejścia) od strony izby. Uszczelka filcowa (brak) dociskana była metalową ramką (element z czterema śrubami).
Fot. 02. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony wejścia) od strony izby. Uszczelka filcowa (brak) dociskana była metalową ramką (element z czterema śrubami).
Fot. 01. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony wejścia) od strony korytarza wejściowego (lewe) i od strony izby (prawe).
Fot. 01. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony wejścia) od strony korytarza wejściowego (lewe) i od strony izby (prawe).

 

Fot. 03. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej.
Fot. 03. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej.

Strzelnice obrony bezpośredniej  w polskiej fortyfikacji stałej mogły być wyposażone w profil antyrykoszetowy (patrz zdjęcie) w  przypadku położenia w miejscach narażonych na ostrzał. Rozglifienie strzelnicy miało obejmować wyznaczony sektor ostrzału.

Nowe zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony bezpośredniej) zastosowano w polskich schronach fortyfikacji stałej, budowanych w 1939 roku. Strzelnicę zamykała  uchylna stalowa płytka.  Mocowano ją do ościeżnicy za pomocą zawiasu o poziomej osi obrotu.

W pozycji „zamknięte” ryglowana była za pomocą obrotowej dźwigni. Uszczelka filcowa zapewniała gazoszczelność zamknięcia. Mocowana była przez docisk za pomocą profilowanej blaszanej ramki (Fot.02 prawe). Dystans pod ramką, w postaci płaskowników, pozwalał na prawidłowe zamocowanie  uszczelki (Fot. 03). Dolna powierzchnia wnęki strzelnicy była odpowiednio wyprofilowana (nie wykonywano we wszystkich schronach). Miała pomieścić dźwignię, która unieruchamiała zamknięcie w położeniu pionowym.

Stalowa rama ościeżnicy zamknięcia strzelnicy obrony bezpośredniej  była  konstrukcją spawaną. Wykonano ją z równoramiennych kątowników. W celu prawidłowego osadzenia ościeżnicy w ścianie dzieła przedłużono pionowe kątowniki a do ramy przyspawano  cztery kotwy. W przypadku schronów w Nowogrodzie nad Narwią, kotwy wykonywano z płaskowników.

 

Fot. 04. Schron przy moście (L – na mapie) w Nowogrodzie. Widok od zachodniej strony. Widoczne są trzy strzelnice broni ręcznej.