Kopuły Linii Maginot

Opracował: Franz Aufmann
Fot. 01. Blok bojowy nr 1 małej grupy warownej Haut-Poirier Sektoru Ufortyfikowanego Sary (fr. secteur fortifié de la Sarre). Na pierwszym planie betonowa kopuła pozorna.

W latach trzydziestych zeszłego wieku zaprojektowano szereg pancerzy staliwnych dla nowo powstających umocnień na granicy francusko-niemieckiej. Umocnienia były budowane zgodnie z wytycznymi Komisji do Spraw Organizacji Rejonów Umocnionych (Commission d’organisation des régions fortifiées – CORF). Komisja do Spraw Organizacji Rejonów Umocnionych powołana została dekretem z 30 września 1927 przez ówczesnego francuskiego ministra wojny Paul Painlevé i działała do 31 grudnia 1935 roku. Od 1929 roku następcą Paula Painleve na stanowisku ministra wojny został ponownie Andree Maginot. Dzięki ogólnemu nastawieniu antywojennemu panującemu we Francji po I Wojnie Światowej i efektywnym staraniom Andre  Maginot, pozyskano kredyt w wysokości 3,3 miliarda franków na 4 lata, zatwierdzony prawie jednomyślnie przez parlament. Projekt zakładał wybudowanie fortyfikacji obronnych na wschodniej granicy Francji, w celu złagodzenia skutków remilitaryzacji Nadrenii, która zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego miała nastąpić w 1935 roku. Budowa umocnień była przejawem francuskiej doktryny wojennej, przedkładającej działania obronne nad ofensywnymi. Umocnienia przeszły do historii pod nazwą Linii Maginot od nazwiska Andre Maginot, mimo że jej formalnym twórcą był generał major Charles Belhague,  przewodniczący Komisji do Spraw Organizacji Rejonów Umocnionych CORF.

 

Typy kopuł „Linii Maginot”

Kopuły obserwacyjno – bojowe.

Kopuła obserwacyjno-bojowa model 1929 typ A (fr. cloche GFM modèle 1929 type A)

 

Kopuła obserwacyjno-bojowa model 1934 typ B (fr. cloche GFM modèle 1934 type B)

 

Kopuła obserwacyjno-bojowa typ B – zmodernizowany typ A (fr. cloche GFM.  A transformée en B)

 

Kopuły bojowe

 

Kopuła bojowa model 1930 na dwa karabiny maszynowe (fr. cloche JM modèle 1930) więcej >>

 

Kopuła bojowa na 2 ckm i armatę ppanc – zmodernizowany model 1930 (fr. cloche JM transformée AM)

 

Kopuła bojowa na 2 ckm i armatę ppanc model 1934 (Cloche AM modèle 1934) więcej >>

 

Kopuła na granatnik model 1934 (fr. cloche lance-grenade modèle 1934)

 

Kopuły obserwacyjne

Kopuła VP (fr. cloche observatoire VP) ze stanowiskiem do obserwacji okrężnej tylko za pomocą osiowo ustawionego peryskopu.
Kopuła (fr. cloche observatoire VDP) do obserwacji bezpośredniej przez przezierniki i okrężnej za pomocą peryskopu.

 

 

Kopuły pozorne

 

Blaszana kopuła pozorna (fr. Fausse Cloche)