Nadzór drzwi wejściowych

Opracował: Franz Aufmann

 

Fot. 01. Elewacja schronu typu B-Werk w Besseringen.

Konstruktorzy niemieckich obiektów fortecznych dążyli do funkcjonalnego (perfekcyjnego) wyposażenia schronów typu B-Werk. W 1938 roku powstał projekt zatytułowany „Richtlinien für die nachr. -techn. Innenausstattung von Werken” (Berlin 4.04.1938), który między innymi obejmował zagadnienia sygnalizacji wejścia do obiektu i nadzoru zamknięcia lub otwarcia drzwi wejściowych w schronach typu B-Werk. Zgodnie z przyjętymi zasadami projekt wysyłany był do odpowiednich służb w celu zaopiniowania opracowanych rozwiązań.

System sygnalizacji wejścia do obiektu miał  składać się z  jednego lub dwóch przycisków umieszczonych przy drzwiach wejściowych na zewnętrznej elewacji schronu, przewodów elektrycznych oraz dzwonka lub brzęczyka w pomieszczeniu nadzorowanym przez wartownika. Układ zasilany był prądem stałym o napięciu 24 V. Przycisk umożliwiał nadanie uzgodnionego sygnału dźwiękowego.

 

 

Fot. 02. Wartownia w schronie typu B-Werk. Ściana z wewnętrzną strzelnicą obrony wejścia oraz tablicą świetlną nadzoru drzwi wejściowych (zdjęcie ze strony: https://www.facebook.com/BWerkBesseringen).

 

Fot. 03. Położenie niszy na mechaniczny przełącznik dla drzwi typu 14P7. Zdjęcie ze zbiorów „Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk”.
Fot. 04. Mechaniczny przełącznik. Po lewej stronie dźwigania przełączająca. Powyżej wyprowadzenie przewodów układu elektrycznego. Zdjęcie ze zbiorów „Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk”.

Fot. 05. Mechaniczny przełącznik ze zdjętą płytą czołową. Zdjęcie ze zbiorów „Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk”.

 

Rys. 01. Wymiary gabarytowe mechanicznego przełącznika kontroli zamknięcia drzwi zewnętrznych.

 

Kontrola zamknięcia drzwi wejściowych

Przewidziano również kontrolę zamknięcia drzwi wejściowych. Urządzenie składało się z tablicy z sygnalizacją świetlną (Fot. 02) oraz mechanicznego przełącznika (Fot. 04), umieszczonego w niszy przy ościeżnicy nadzorowanych drzwi. Tablica posiadała zielone i czerwone klosze podświetlane żarówkami. Widoczna jest na zdjęciu, wykonanym w wartowni schronu w Besseringen. Przy zamkniętych drzwiach wejściowych, mechaniczny przełącznik zamykał obwód elektryczny żarówki podświetlającej czerwony klosz. Przy otwartych drzwiach świeciła się żarówka z zielonym kloszem. Ten prosty sposób nadzorowania pozwalał określić, które drzwi pozostają otwarte, a które są zamknięte. Wykluczał również możliwość wprowadzenia w błąd wartownika, nadzorującego system kontroli drzwi zewnętrznych. Niezależnie od sytuacji, jedna z dwóch żarówek musiała być aktywna.
Podobnie jak w poprzednim przypadku zastosowano standardowe zasilanie układu prądem stałym o napięciu 24 V.


Mechaniczny przełącznik kontroli zamknięcia drzwi

Mechaniczny przełącznik kontroli zamknięcia drzwi zewnętrznych umieszczany był w niszy o wymiarach 180x200x80 mm (szerokość x wysokość x głębokość) przy ościeżnicy drzwi wejściowych (Fot. 03). Nisza znajdowała się na wysokości dźwigni z ryglem, zamykającej drzwi. Położenie mechanicznego przełącznika precyzyjnie określa instrukcja. Mocowano go do powierzchni ściany za pomocą dwóch śrub o średnicy zewnętrznej gwintu nie większej niż 6 mm.
Wsuwający się za ościeżnicę, rygiel przesuwał dźwigienkę mechanicznego przełącznika, która zwierała lub rozłączała dwie pary styków. Schemat podłączeń, w zależności od typu pracy przełącznika, pokazany jest na tabliczce, przymocowanej do płyty czołowej (Fot. 04).
Na rysunku 01 zaprezentowano mechaniczny przełącznik kontroli zamknięcia drzwi 14P7 w konfiguracji zgodnej z zdjęciem Fot. 03. Decyduje o tym położenie dźwigienki, ustawionej dla typu pracy „nacisk” (niem. Druck) oraz kierunek wyprowadzenia wiązki przewodów.


 

Podziękowania dla Pana Pawła Pochockiego za
udostępnienie zdjęć mechanicznego przełącznika
kontroli zamknięcia drzwi zewnętrznych.