Strzelnica obrony bliskiej w polskiej fortyfikacji stałej

Fot. 02. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony wejścia) od strony izby. Uszczelka filcowa (brak) dociskana była metalową ramką (element z czterema śrubami).
Fot. 02. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony wejścia) od strony izby. Uszczelka filcowa (brak) dociskana była metalową ramką (element z czterema śrubami).
Fot. 01. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony wejścia) od strony korytarza wejściowego (lewe) i od strony izby (prawe).
Fot. 01. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony wejścia) od strony korytarza wejściowego (lewe) i od strony izby (prawe).

 

Fot. 03. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej.
Fot. 03. Zamknięcie strzelnicy pomocniczej.

Strzelnice obrony bezpośredniej  w polskiej fortyfikacji stałej mogły być wyposażone w profil antyrykoszetowy (patrz zdjęcie) w  przypadku położenia w miejscach narażonych na ostrzał. Rozglifienie strzelnicy miało obejmować wyznaczony sektor ostrzału.

Nowe zamknięcie strzelnicy pomocniczej (obrony bezpośredniej) zastosowano w polskich schronach fortyfikacji stałej, budowanych w 1939 roku. Strzelnicę zamykała  uchylna stalowa płytka.  Mocowano ją do ościeżnicy za pomocą zawiasu o poziomej osi obrotu.

W pozycji „zamknięte” ryglowana była za pomocą obrotowej dźwigni. Uszczelka filcowa zapewniała gazoszczelność zamknięcia. Mocowana była przez docisk za pomocą profilowanej blaszanej ramki (Fot.02 prawe). Dystans pod ramką, w postaci płaskowników, pozwalał na prawidłowe zamocowanie  uszczelki (Fot. 03). Dolna powierzchnia wnęki strzelnicy była odpowiednio wyprofilowana (nie wykonywano we wszystkich schronach). Miała pomieścić dźwignię, która unieruchamiała zamknięcie w położeniu pionowym.

Stalowa rama ościeżnicy zamknięcia strzelnicy obrony bezpośredniej  była  konstrukcją spawaną. Wykonano ją z równoramiennych kątowników. W celu prawidłowego osadzenia ościeżnicy w ścianie dzieła przedłużono pionowe kątowniki a do ramy przyspawano  cztery kotwy. W przypadku schronów w Nowogrodzie nad Narwią, kotwy wykonywano z płaskowników.

Fot. 04 Schron do ognia jednobocznego odcinka "Nowogród". Na zdjęciu dwie strzelnice obrony bezpośredniej. Pierwsza od lewej ma bronic podejścia do strzelnicy głównej ckm. Druga broni wejścia do schronu.
Fot. 04. Schron do ognia jednobocznego odcinka „Nowogród”. Na zdjęciu dwie strzelnice obrony bezpośredniej. Pierwsza od lewej ma bronić podejścia do strzelnicy głównej ckm. Druga chroni wejście do schronu.